“Go lang ng go” sa Davao Bloggers Christmas Party Handog ng Globe!